TICS
(nederlands onderaan/ dutch below)
We live in a time when society is changing rapidly. Many are capable of responding flexibly to these changes, but others are less resilient and adaptable. They struggle with various forms of stress as a result. In people who have Tourette’s syndrome, for example, social anxiety and pressure to perform may result in significant distress and intensify their tics.
Tourette’s syndrome is a complex disorder which is generally associated with uncontrolled utterance of obscenities and socially inappropriate words, although that particular symptom is very rare. Far more frequently, people with Tourette’s have multiple idiosyncratic motor tics and vocal tics, which are often only expressed in the privacy of an intimate personal setting.
Peter Dekens managed to gain the confidence of a number of people living with Tourette’s syndrome. He visited them in the privacy of their own homes and surroundings, using a high-speed camera to record the tics that they normally conceal from others. Dekens also captured their involuntary tics in various ways in photos and sound clips.
Dekens’ projects often emerge from his own personal, individual experience, and this initiative is no exception: he has also experienced motor tics and vocal tics since childhood. In this project, he shows that people with Tourette’s often successfully mask their symptoms, functioning flawlessly all day long and only expressing their tics at the end of a stressful day, back at home and invisible to the world outside. 
This project is a work in progress and has not been exhibited previously. A book on the TICS project will be published at a later date.  
KEEP ME INFORMED
I will only email you about the 'TICS' project when there is actual news, e.g. when the book will be available, when the web documentary is released, or when the exhibition opens. For other questions, please send me an email.
Submit
Thank you!
TICS
NL - We leven in een tijd waarin maatschappelijke veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Velen zijn in staat flexibel met deze ontwikkelingen om te gaan. Anderen lukt dat niet en kampen met allerlei vormen van stress. Bij mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette bijvoorbeeld resulteren sociale angst en prestatiedruk tot veel onrust en een verheviging van hun tics.  
Gilles de la Tourette is een complexe aandoening, die meestal geassocieerd wordt met ongecontroleerd vloeken en schelden. Veel frequenter, echter, zijn de vele ongecontroleerde motorische en vocale tics, die dikwijls pas geuit worden in de beslotenheid van een intieme persoonlijke context. 
Peter Dekens wist het vertrouwen te winnen van mensen die lijden aan het Tourette syndroom. Hij zocht hen op in de privacy van hun leefomgeving en filmde met een high-speed camera de tics die zij normaal voor anderen verborgen houden. Tevens maakte hij foto’s en geluidsfragmenten van andere uitingen van hun dwangmatige gedrag.
Dekens’ projecten komen veelal voort uit een eigen, individuele ervaring, en dat geldt ook voor dit project. Ook hij heeft namelijk vanaf zijn jeugd te kampen met motorische en vocale tics. In dit project laat hij zien dat mensen met Tourette dikwijls overdag perfect functionerende personen zijn die hun tics na een stresserende dag pas ’s avonds tot uiting laten komen, onzichtbaar voor de buitenwereld.
Dit project is in volle ontwikkeling en werd nog nergens vertoond. Een boek verschijnt eveneens van TICS.
HOU ME OP DE HOOGTE
Ik stuur je enkel nieuws over het 'TICS' project. Bv. wanneer het boek verschijnt, of wanneer de webdocumentaire actief is of een tentoonstelling. Voor andere vragen, stuur me een email.
Submit
Thank you!
Back to Top